Dekking soos lys koei gekies

Koei se datums soos aangeteken
Koei no Koeie kleur Koei Ras Bul No Bul Kleur Bul Ras Dek Datum Verwagte Kalf Datum

Kalf se nommer :

Kalf se kleur:

Kalf se ras :