Dekkings Lys:

Lys met al dekkings
Koei id Koei No Kleur Ras Dek datum Kalf Datum Opmerkings van Koei vir kalf
2 A - Ingekoop Wit 2023-06-27 2024-03-27
26 HG 029 Wit Angus 2023-07-01 2024-04-01
8 HG 006 Wit Angus 2023-08-02 2024-05-02
15 HG 015 Swart-bont Brahman 2023-08-25 2024-05-25
8 HG 006 Wit Angus 2023-09-26 2024-06-26
3 HG 001 Geel Angus 2023-09-26 2024-06-26
17 HG 017 Rooi Jersey 2023-10-11 2024-07-11
26 HG 029 Wit Angus 2023-10-16 2024-07-16
17 HG 017 Rooi Jersey 2023-10-30 2024-07-30
15 HG 015 Swart-bont Brahman 2023-11-13 2024-08-13
26 HG 029 Wit Angus 2023-11-15 2024-08-15
16 HG 016 Wit Angus 2023-11-15 2024-08-15
6 HG 004 Wit Angus 2023-11-27 2024-08-27
16 HG 016 Wit Angus 2023-12-07 2024-09-07
9 HG 007 Wit Angus 2023-12-11 2024-09-11
15 HG 015 Swart-bont Brahman 2023-12-12 2024-09-12
8 HG 006 Wit Angus 2023-12-19 2024-09-19
6 HG 004 Wit Angus 2023-12-23 2024-09-23
6 HG 004 Wit Angus 2023-12-23 2024-09-23
16 HG 016 Wit Angus 2023-12-27 2024-09-27
16 HG 016 Wit Angus 2023-12-27 2024-09-27
25 HG 028 Swart Angus 2023-12-29 2024-09-29
19 HG 019 Swart Angus 2023-12-29 2024-09-29
7 HG 005 Swart Angus 2024-01-13 2024-10-13
16 HG 016 Wit Angus 2024-01-18 2024-10-18
25 HG 028 Swart Angus 2024-01-19 2024-10-19
25 HG 028 Swart Angus 2024-01-22 2024-10-22
9 HG 007 Wit Angus 2024-01-25 2024-10-25
21 HG 022 Swart Angus 2024-01-28 2024-10-28
5 HG 003 Swart Angus 2024-02-03 2024-11-03
13 HG 013 Geel Charolais 2024-02-06 2024-11-06
10 HG 008 Swart Angus 2024-02-07 2024-11-07
22 HG B1 Wit Angus 2024-02-08 2024-11-08
15 HG 015 Swart-bont Brahman 2024-02-11 2024-11-11
3 HG 001 Geel Angus 2024-02-12 2024-11-12
18 HG 018 Rooi Bonsmara 2024-02-14 2024-11-14
18 HG 018 Rooi Bonsmara 2024-02-14 2024-11-14
19 HG 019 Swart Angus 2024-02-15 2024-11-15
21 HG 022 Swart Angus 2024-02-17 2024-11-17
13 HG 013 Geel Charolais 2024-02-27 2024-11-27
8 HG 006 Wit Angus 2024-02-27 2024-11-27